RN ALLSERVICE

MASKINARBETE SKOGSARBETE VEDFÖRSÄLJNING

Ved information

 

Björkved överlag den mest fördelaktiga veden. Andra trädslag (ek, rönn, ask och bok)  innehåller mer energi i  förhållande till vikt, men det finns begränsad mängd av dessa.

 

Energiinnehållet
per volymenhet går oftast hand i hand med densiteten i torrt tillstånd.

 

VEDFÖRSÄLJNING

Vill du gardera dig och beställa ved till nästa år går det bra. För beställinng kontakta oss genom att skicka ett mail, ring eller faxa.

Epostadress: info@nordklev.se
Fax:  0522 - 65 05 19
Mobile:  0703 - 07 74 90

 

Ved

 

 

 

Björkved säljes. Per 40 l säckar, eller  1,5 m³, torr eller färsk. För avhämtning, eller för hemtransport. Kan kapas och klyvas efter beställning. Även större volymer.

bjrkstock
     Vedkapmaskin

traktorVedsckar p pall

 

 

Björkved 40 L säck

  • 1 säck          80:- st
  • 10 st säckar: 75:- st
  • 20 st säckar: 70:- st

Ved i sck

Björkveden i 40 litersäckar förvaras inomhus för att ved skall hålla hög kvalité och ha en hög torrhalt och därigenom ha högt energivärde.

Vedsckar

Säck med 1,5 m³ torkad björkvdr              900:-

WWW.RNALLSERVICE.SE VED SKOGSARBETE MASKINARBETE